Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním poptávkového formuláře z webových stránek

podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 1. Správcem Vašich osobních údajů je subjekt Ing. Jiří Novotný, IČ: 46850490, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10, 100 00, který lze kontaktovat:

  1. písemně: Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10, 100 00

  2. telefonicky: 608 325 937

  3. e-mailem: dzakrt@seznam.cz


 1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny k vedení obchodní komunikace v souvislosti s nabídkou produktů a služeb.

 2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování nabídky na uzavření smlouvy o dílo na žádost subjektu údajů, případně poskytnutí jiných služeb.

 3. Kategorie příjemců osobních údajů:

  1. poskytovatelé webových služeb,

  2. poskytovatelé cloudových služeb.

 4. K předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi, resp. mezinárodní organizaci NEDOCHÁZÍ.

 5. Doba uložení osobních údajů se řídí dobou trvání práv a povinností souvisejících s danou poptávkou.

 6. Práva subjektu údajů dle příslušných ustanovení Nařízení:

  1. právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,

  2. právo na opravu svých nepřesných osobních údajů,

  3. právo na výmaz svých osobních údajů,

  4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,

  5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

  6. právo na přenositelnost osobních údajů v případech, kdy jej Nařízení umožňuje,

  7. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na něm založeno,

  8. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 7. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je podmínkou pro zpracování nezávazné nabídky. Neposkytnutí údajů, představuje překážku k zpracování nezávazné nabídky.

 8. Správce neprovádí jakékoliv rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracováním včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.


Používání souborů Cookies

 1. Tyto webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).
   
 2. Přehled používaných cookies:

a) Nezbytné pro optimální fungování stránek

Image

b) Analytické – Universal Analytics

Universal Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Image

Další informace o souborech cookie nástroje Analytics naleznete zde.

 1. Nastavení prohlížeče (odstranění cookies)

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nefunkčnost některých funkcionalit těchto stránek.

Návod na nastavení a odstranění souborů cookies pro jednotlivé prohlížeče naleznete níže:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Internet explorer